DIAPOL Catering Nurnberg MesseW 2011 roku jako jedna z pierwszych Polskich firm mieliśmy możliwość zorganizowania cateringu na targach Nurbnerg Messe na terenie Niemiec. Odległość tj ok. 800 km od naszego zaplecza techniczno-gastronomicznego , czasu trwania imprezy(3 dni) oraz ilości uczestników (500 osób/dziennie), uważamy że było to dla nas sprawdzenie możliwości. Firma Cagiatti, która była zleceniobiorcą usługi po tej imprezie złożyła zamówienie na następną, zatem uważamy że nasz zespół sprawdził się.

Share This